Nocturnal - Granado Espada Era

Nocturnal

OYUNCU ADI DUELO KAZANMA DUELO KAYBETME PUAN
Nocturnal 0 0 571916

SIRALAMA KARAKTER ADI EXP YAŞAM HP CİNSİYET OLUŞTURMA TARİHİ
#1 Misty 7223019556 139 31632 KADIN 2012-10-08 10:53:55.250
#2 Daisuke 4862162443 105 26143 ERKEK 2012-10-08 18:42:44.497
#3 Daichii 9487183514 146 25857 KADIN 2012-10-08 10:53:25.907
#4 JayAnn 6509844869 116 20677 KADIN 2012-12-12 17:25:38.280
#5 Maggie 9487183514 150 19919 KADIN 2012-10-17 17:44:50.677
#6 Chii 6449142893 132 16732 KADIN 2012-10-08 10:53:42.547
#7 Vampy 4551628108 102 16007 KADIN 2012-11-04 21:54:25.757
#8 Mei 3381749960 104 15650 KADIN 2012-11-13 11:26:12.240
#9 Noriko 5264918983 111 14746 KADIN 2012-10-16 20:46:16.373
#10 Jeana 3786019940 111 11043 KADIN 2012-10-31 14:26:40.330
#11 PeriodTable 3785326540 133 10893 KADIN 2012-11-03 18:18:39.700
#12 Emma 784544269 100 10275 KADIN 2012-11-13 11:26:40.470
icon-phone icon-mail icon-play-button icon-stop-button icon-check-circle-fill icon-insert-images icon-videos icon-sound icon-faq icon-chat icon-ticket icon-question icon-arrow